Entre brandas e inverneiras: refuxiados e guerra civil na fronteira entre Ourense e Portugal

Rodríguez Gallardo, Ángel. (2003)

Como resposta inmediata á sublevación dos militares asentados en territorio galego en apoio do xeneral Franco o 20 de xullo de 1936, moitos galegos decidiron fuxir a Portugal, pero coa vista posta en regresar ós seus lugares de orixe, pois consideraban que a situación era puramente transitoria. Entre eles, eran maioritarios os militantes antifascistas que escapaban da onda represiva que Tuñón de Lara denominara fascismo agrario; outros, sen embargo, desertaron directamente do recrutamento militar obrigatorio que os empurraba a un enfrentamento bélico que rexeitaban.

As comarcas portuguesas limítrofes con Ourense acolleron a boa parte destes refuxiados galegos.

Abril 6, 2018