Campo de Aragón, o lugar de maior represión franquista de Galicia

Xosé Lois Gómez García

Ourense alberga o lugar máis tinguido de sangue de toda Galicia pola represión “legal” que seguiu ao Alzamento Nacional.  Trátase do Campo de Aragón,  a explanada pertencente ao cuartel de San Francisco e antigo convento franciscano.  Alí, segundo os datos recollidos polo proxecto “Nomes e Voces”, morreron fusilados por orde da autoridade militar 119 persoas, das que oito eran mulleres. Outras fontes, como as manexadas polo historiador  Julio Prada, elevan o número de mortes no Campo de Aragón a 133, número superior a de outros lugares de represión galegos tan emblemáticos como o Arsenal Punta do Martiño en Ferrol, con 93 fusilados, o cemiterio de Boisaca en Santiago de Compostela, con 76, ou Punta Herminia, na Coruña, con 64.

Máis información:  La Región

Abril 6, 2018