As asociacións de memoria piden á Fundación Curros que non acolla actos de branquexamento falanxista

[Reproducimos a nota de Prensa emitida conxuntamente con o Comité de Memoria Histórica da Comarca  de Celanova]
-Denuncian a presentación dun libro, prevista para o día 22, como unha “operación propandística” que deturpa historia, dilúe as responsabilidades e supón unha segunda vitimización das vítimas.
-Piden ao patronos da Fundación “unha reflexión sobre o uso da institución como escaparate deste tipo de operacións propagandísticas do negacionismo”.
O Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova e o Comité pola Memória Histórica do Val do Límia opoñense rotundamente a calquera forma de branquexamento dos represores e cadros falanxistas que foron parte do aparato que tomou o poder tralo golpe de Estado e a guerra, apoiados polos gobernos nazi alemán e fascista italiano, e que someteron ao país a unha ditadura de corenta anos de terror e sangue.
Consideramos que non é labor dunha Fundación que leva o nome de Curros Enríquez e representa ao Concello de Celanova participar desta operación de branquexamento dunha destacada figura do réxime franquista.
Solicitamos dos patronos da Fundación unha reflexión sobre o uso da institución como escaparate deste tipo de operacións propagandísticas do negacionismo, que deturpan historia, dilúen as responsabilidades e supoñen unha segunda vitimización das vítimas.
As políticas de recuperación de memoria histórica no Estado español que tanto custou levantar, e que se inspiran no mandato da ONU de promover a verdade, a xustiza e a reparación das vítimas, estanse a ver socavadas desde posicións de ultradereita que espallan discursos de odio e ocultación da verdade histórica co fin de negar as vítimas os seus dereitos e negar as responsabilidades dos vitimarios e dos ideólogos dos vitimarios. A Fundación Curros Enríquez e os seus patronos non deberían consetir que se utilice a súa palestra para actuacións contrarias á lexislación de memoria e a protección que os Dereitos Humanos ofrecen ás vítimas.
O Comité pola Memória Histórica do Val do Límia e Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova veñen denunciando que o libro de Manuel Rivero é contrario á Lei estatal de Memoria Democrática de 2022, que xa no seu preámbulo fai un chamado a “desterrar cualquier forma de exaltación de la Dictadura en el espacio público”. E que no seu artigo 35 fai mención expresa aos símbolos de exaltación “personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura”.
E no artigo 38 define como “actos públicos contrarios a la memoria democrática”, actos realizados en público “que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares” -a revictimización-, ou supoñan a “exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”. A todas luces, o libro de Manuel Rivero, Eugenio Montes, o intelectual silenciado, é un artefacto de branquexamento dunha figura sobranceira do réxime franquista e do falanxismo e constitúe un acto de exaltación da ideoloxía do odio e da violencia.
[Na imaxe anexa: Banquete da Falange en honra de Montes (sentado no centro) en febreiro de 1935, con José Antonio Primo de Rivera á súa dereita) e Rafael Sánchez Mazas á esquerda].
Bande, Celanova, 17 de xuño de 2024.
Xuño 19, 2024